Retourneren

Bij het retourneren wordt de volgende procedure gehanteerd:

 • Retourgoederen dienen te worden aangemeld via het Tepper-Efka Portaal.
 • Bij het aanmelden van uw retouren laat het systeem enkel uw bestelde artikelen zien welke voldoen aan de onderstaande voorwaarden.
 • De vermelde aanwijzingen binnen uw “retour aanvraag” dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Retourzendingen dienen altijd franco te worden aangeleverd.
 • Na het aanmelden van uw retouren, ontvangt u automatisch een bevestigingsmail met een barcode + retourcode. Graag deze gegevens toevoegen aan het te retourneren pakket.
 • Retourzendingen kunnen tot maximaal 1 maand na ontvangt van goedkeuring worden aangeboden aan Tepper-Efka BV.
 • Retourzendingen kunnen ook door Tepper-Efka BV op uw kosten worden gehaald. Tijdens uw retour aanvraag, dient u het aantal colli en het gewicht op te geven.
 • Artikelen waarop garantie van toepassing is, worden indien mogelijk na reparatie en/of vervanging van defecte onderdelen, aan u retour gezonden. U ontvangt hiervoor geen creditering.
 • Over alle geretourneerde artikelen waarop geen garantie van toepassing is zal 10% behandelkosten in rekening behandelkosten in rekening worden gebracht als zijnde behandelkosten.
 • Artikelen die niet voldoen aan de voorwaarden van de digitale retourmodule en toch retour komen, worden op uw kosten geretourneerd.
 • De garantie op een artikel vervalt wanneer er op welke manier dan ook wijzigingen zijn aangebracht.
 • Tepper-Efka BV is niet aansprakelijk voor eventuele transportschade bij retourzending. Verpak de goederen dus zorgvuldig.

 

Voorwaarden:

 1. De retouraanvraag dient digitaal ingevuld te worden via het Tepper-Efka Portaal van Tepper-Efka BV;
 2. u heeft de mogelijkheid om gekochte goederen binnen één (1) maand te retourneren;
 3. alleen goederen die als 100% nieuw te verkopen zijn komen voor retournering in aanmerking;
 4. alleen artikelen in originele en onbeschadigde verpakking zonder prijssticker of andere opschriften komen voor retournering in aanmerking;
 5. aantoonbaar door ons fout of beschadigd geleverde artikelen dienen binnen twee werkdagen per e-mail bij de retour afdeling van Tepper-Efka BV (retour@tepper-efka.nl) aangemeld te worden. Niet binnen twee dagen na ontvangt per e-mail aangemelde retouren, worden niet in behandeling genomen.
 6. de volgende artikelen komen niet voor retournering in aanmerking tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen door de retourafdeling van Tepper-Efka BV: 
  • speciaal bestelde artikelen;
  • gespoten of op welke wijze dan ook bewerkte artikelen;
  • beschadigde of foutief geleverde artikelen (indien niet aangemeld binnen twee werkdagen na ontvangst);
  • reeds (eerder) gemonteerde artikelen;
  • niet meer te herverpakken artikelen;
  • uitlopende artikelen;
  • vervallen artikelen;
  • artikelen gekocht tijdens aanbiedingen;
 7. indien artikelen niet terecht of niet in de juiste conditie worden geretourneerd aan Tepper-Efka BV, worden de kosten van verwerking en eventuele transportkosten om de artikelen terug te sturen aan de debiteur door belast aan de dealer;